Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı

27 Temmuz 1963 tarihinde Ankara’da doğdu. 1974 yılında Çankaya İlkokulu’ndan, 1981 yılında T.E.D. Ankara Koleji’nden, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi Hızır Acil Servisi’nde başladığı zorunlu hizmetini 1989 yılında tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı’nda Deontoloji ve Tıp Tarihi alanında açtığı doktora programına başladı. 29 Eylül 1994 tarihinde “Psikiyatride Onam ve Aydınlatılmış Onam: Etik, hukuk ve bilim açısından” başlıklı tezini savunarak “Bilim Doktoru” ünvanını aldı.

1991-1994 yılları arasında Türkiye Elektrik Kurumu Sağlık Merkezi’nde kurum hekimi olarak görev yaptı. 17 Ocak 1995 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı’na Öğretim Görevlisi olarak atandı. Haziran 1998 döneminde yaptığı başvuru sonucunda 03.11.1998 tarihinde doçentlik sınavına girerek doçent sanını aldı. 2001-2002 öğretim yılında Minnesota Üniversitesi Biyoetik Merkezi’nde biyoetik alanında bir yıl süreli doktora sonrası uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu dönemde klinik araştırmalarda yer alan insan deneklerin bilgilendirilmişlik düzeylerini ölçmesi hedeflenen bir tutum ölçeğinin oluşturulma projesinde yer aldı. 2004 yılında profesörlüğe yükseltildi.

Türkiye Biyoetik Derneği’nin kurucu üyelerinden olan Prof. Dr. N. Yasemin Yalım, halen Türkiye Felsefe Kurumu Biyoetik Birimi’nin ve Ankara Üniversitesi Üst Etik Kurulu’nun başkanlığını yürütmektedir. Dr. Yalım’ın Türkçe ve yabancı dillerde toplam 120 makalesi, birçok kitapta bölüm yazarlığı ve editörlüğü yanında ilk Türkçe Biyoetik Terimleri Sözlüğü (Harun Tepe, Nüket Büken ve Deniz Kucur’la birlikte) bulunmaktadır.

Dr. Yalım’ın alanında ilgilendiği konular; etik metodolojisi, özerklik sorunu ve tıp uygulamasına yansımaları, yaşamın son dönemine ilişkin etik sorunlar, araştırma ve yayın etiği (bilim etiği), etik danışmanlık ve etik konsültasyon, genel olarak tıp etiği ve özellikle klinik etik eğitimi, psikiyatri etiği ve hasta güvenliği-tıbbi hataların etik boyutlarıdır.Halen Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olup öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce, orta derecede Osmanlıca, Latince, Fransızca ve Rusça, başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir.

Bir kız çocuk annesidir.