1. Tıpta İletişim Becerileri (Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 — Koordinatör ve eğitici)
 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği dersleri
 3. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Deontoloji ve Etik dersleri
 4. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Doktora Programı
  1. Felsefeye Giriş ve Aksiyoloji
  2. Etik Yaklaşımların Evrimi
  3. Tıp Etiği (Genel Konular)
  4. Tıp Etiği Araştırmalarında Yöntem-1
  5. Tıp Etiği Araştırmalarında Yöntem-2
  6. Bilim Tarihine Giriş
  7. Sağlık Etiği
 5. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans Programı Meslekte Etik dersi
 6. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tıp Etiği dersleri
 7. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği dersleri